VALCUS | management consultants & ontwerpers voor business en informatievoorziening op internet & mobiel

Referenties

WNF & Staatsbosbeheer

Valcus heeft voor het Wereld Natuur Fonds en Staatsbosbeheer een businessmodel opgesteld waarin de samenwerking op het gebied van natuur- en milieu-educatie met partners op een nieuwe manier wordt uitgevoerd; zonder subsidie van de overheid.

Valcus maakte gebruik van persona’s, de customer activitycycle en een businessmodel framework om samen met de organisaties en partners een businessmodel op te stellen.

In de volgende fase van het programma worden locaties geselecteerd die conform het nieuwe businessmodel gaan werken aan natuur- en milieu-educatie voor de basisschool groepen 4 tot en met 8.
 

Geïnteresseerd? Neem contact op