VALCUS | management consultants & ontwerpers voor business en informatievoorziening op internet & mobiel

Valcus B.V.

Staatsbosbeheer

Logo Staatsbosbeheer

Valcus werkt aan de website en het intranet voor 1200 medewerkers van Staatsbosbeheer.

Vernieuwing website

Voor de website van Staatsbosbeheer heeft Valcus een 4-jarige internetstrategie voor de website opgesteld. Onderdeel van de strategie was ontwikkelen van een “klikmodel” dat op de doelgroep van Staatbosbeheer kon worden getest. Voor de strategie zijn daarnaast persona’s en activity cycles uitgewerkt door de medewerkers van Staatsbosbeheer, vertegenwoordigers van de doelgroep en Valcus. Het concept achter de website legt de nadruk op vraaggericht ontsluiten. De website is volledig metadata-gestuurd, waardoor bezoekers kunnen bladeren door de rijke content van Staatsbosbeheer en beheer van content voor de organisatie eenvoudig is.

Valcus heeft Staatsbosbeheer vervolgens begeleidt in het selecteren van het contentmanagementsysteem en leveranciers. Nadat de eerste versie van de nieuwe website in 2008 in gebruik is genomen, werkt Valcus nu samen met Staatsbosbeheer door aan de verbetering en de uitbreiding van de website voor nieuwe doelgroepen en toepassingen.

Resultaat

Bekijk de Staatsbosbeheer website.
 

Geïnteresseerd? Neem contact op