VALCUS | management consultants & ontwerpers voor business en informatievoorziening op internet & mobiel

Referenties

Ministerie BZK


Valcus ondersteunde de opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken bij de vernieuwing van het breedste overheidsportaal in Nederland: Overheid.nl. De portalen ‘Mijn overheid’ en ‘Overheid.nl’ zijn samengevoegd tot één overheidsportaal. Met behulp van DigiD kunnen burgers direct op Overheid.nl de registers raadplegen van onder andere de gemeentelijke basisadministratie (GBA), UWV (uitkeringen), RDW (voertuiggegevens) en Kadaster (woningen en kavels).

Valcus maakte eerder al een vraaggericht interactie-ontwerp voor Overheid.nl, waarin bezoekers, afhankelijk van ervaringsniveau, worden geholpen om overheidsinformatie te vinden.

De partner van Valcus, Multimedia Skills, leverde voor het Ministerie van BZK eerder nieuwe versies op van de wettenbank, de digitale versie van de Staatscourant en de officiële overheidspublicaties. Alle zijn terug te vinden op www.overheid.nl.

 

Geïnteresseerd? Neem contact op