VALCUS | management consultants & ontwerpers voor business en informatievoorziening op internet & mobiel

Valcus B.V.

Referentie overzicht

Valcus werkt en werkte aan onderstaande projecten. Gesorteerd op type dienst.

1. Strategie, businessmodelling, conceptontwikkeling

 • Wereld Natuur Fonds/Staatsbosbeheer: businessmodel voor samenwerking aan natuur- en milieueducatie met marktpartijen, zonder subsidie.
 • Ministerie van BZK: opdrachtgever a.i. voor doorontwikkeling Overheid.nl
 • Kamer van Koophandel Den Haag e.o: ontwikkelen van een strategie hoe de Kamer (online) in contact blijft met ondernemers
 • Staatsbosbeheer: opstellen 4-jarige internetstrategie en websiteconcept
 • Stichting ICTU: conceptontwikkeling voor overheidsbreed Antwoord© portaal
 • Nederlands Normalisatie-instituut (NEN): quickscan op de alignment van de ICT-toepassing voor elektronische publicatie in de uitgeverijdivisie

2. Organisatie achter de site

 • Gemeente Kampen: organisatie en beheer van gemeentelijke diensten achter één portaal
 • Staatsbosbeheer: ontwerp informatiestructuur en organisatie voor effectief (de-)centraal contentmanagement
 • Stichting ICTU: organisatie achter Antwoord© content voor KCC’s (klantcontact centrale)
 • Landbouw Economisch Instituut: aansturing weborganisatie, opzet nieuwe weborganisatie
 • Gemeente Den Haag: beheerorganisatie achter www.denhaag.nl en afstemming ICT-organisatie

3. Ontwerp sites, informatie-architectuur, mobiele applicaties

 • Gemeente Kampen: ontwerp informatie- en interactiemodel voor kampen.nl
 • Rijksoverheid: contra-expertise op functioneel/interactie ontwerp voor grote publiekswebsite
 • Stichting ICTU: ontwerp content organisatie voor Antwoord©
 • Philips Semiconductors/NXP: optimaliseren gebruik van inkoop website voor chip-sets
 • Wageningen Universiteit: quickscan website, ontwerp blauwdrukken voor website en intranet van onderzoeksinstituten en departmenten.
 • Ministerie van VWS: ontwerp en ontwikkeling online hulpmiddelen informatie centrum (HIC)
 • Ministerie van VWS: ontwerp en ontwikkeling selfservicevoorziening voor 120.000 leden
 • Vogelbescherming: concept- en blauwdruk website en advies optimalisatie website

4. Realisatie en implementatie

 • VNAB: projectleiding ontwikkeling en implementatie B2B verzekerings platform
 • Stichting ICTU: projectleiding life events project ‘LEAF’
 • Stichting ICTU: programma management www.overheid.nl
 • Stichting ICTU: projectmanagement wetten.nl en staatscourant.nl
 • ABN AMRO Hypotheken Groep: tijdelijke invulling vacature webcoördinator bij de business unit e-Channels
 • Staatsbosbeheer: begeleiding bij realisatie van de huisstijlwebsite
 • Wereld Natuur Fonds: opzet kennismanagementnetwerk voor nieuwe werkwijze in natuurbescherming

Samen met onze partner Multimedia Skills voerden wij meer projectmanagement opdrachten uit voor onder andere Interpolis, KPN, MinBZK, MinJus, MinBuza. Meer over samenwerking met Multimedia Skills.

5. Selectie en aanbesteding

 • Staatsbosbeheer: selectie van oplossing en leverancier voor publicatie van ArcGIS informatie op publieke website in combinatie met communicatie content.
 • Staatsbosbeheer: ontwerp webshop koppelingen en selectie fulfillment partner achter webshop
 • Staatsbosbeheer: selectie van CMS naast Sharepoint, selectie van full service bureau voor ontwikkeling www.staatsbosbeheer.nl.
 • Ministerie van BZK (ICTU): uitvoering van de Europese aanbesteding voor de ICTU en 8 departementen voor inkoop van een overheidsbrede zoekdienst onder www.overheid.nl
 • Gemeente Den Haag: selectie CMS voor www.denhaag.nl

Samen met onze partnerorganisatie Multimedia Skills voerden wij meer aanbestedingen uit, o.a. voor de invulling van de Staatscourant online, Officiële Overheidspublicaties en de wettenbank, alleen te vinden op www.overheid.nl.

6. Vaste prijs producten

Voor veel van bovenstaande producten maken we gebruik van de aanpak uit onze “vaste prijs” producten. Voor vrijwel elke strategie en ontwerp opdracht:

 1. voeren wij een Google Analytics onderzoek uit,
 2. stellen we een Business Model Generation framework op,
 3. ontwerpen we Persona’s van de doelgroep,
 4. maken we een Customer Activity Cycle voor de relevante klantsegmenten
 5. of evalueren we effectiviteit van de website tegen KPI’s van business en marketing doelstellingen.

 

Geïnteresseerd? Neem contact op
 
N.B. Een aantal van bovenstaande opdrachten zijn door onze medewerkers uit naam van andere rechtspersonen uitgevoerd.