VALCUS | management consultants & ontwerpers voor business en informatievoorziening op internet & mobiel

Referenties

KvK Den Haag

Door vergaande centralisering en digitalisering van het handelsregister, zullen ondernemers voor de Kamer van Koophandel minder makkelijk fysiek bereikbaar zijn. De Kamer van Den Haag en omstreken heeft Valcus gevraagd om advies gevraagd “hoe zij met ondernemers in contact blijft”.

De Kamer van Koophandel in Den Haag en omstreken heeft 3 verantwoordelijkheden:

  • Bijhouden van het handelsregister,
  • Voorlichting geven aan (startende) ondernemers,
  • Stimuleren van economische ontwikkeling in de regio.

Valcus heeft voor de Kamer, samen met een panel van ondernemers, een online strategie opgesteld. De internetstrategie geeft aan waar de kansen liggen voor de Kamer om online haar voorlichting- en stimuleringstaken te versterken, o.a. gebruik makend van aanwezige online netwerken, het spelen met verschillende kanalen (multichannel strategie) en door samenwerking op ketendienstverlening. Tevens geven we de mogelijke effecten op de organisatie en benodigde competenties aan, naast de vervolgstappen.
 

Geïnteresseerd? Neem contact op