VALCUS | management consultants & ontwerpers voor business en informatievoorziening op internet & mobiel

Referenties

Staatsbosbeheer-GEO

Valcus ondersteunt het programma Geo-Informatie van Staatsbosbeheer met de selectie van een kaartoplossing voor de website. Als onderdeel van de eerder door Valcus opgeleverde online strategie voor Staatsbosbeheer wordt nu meer informatie ontsloten voor publiek.

De kaartoplossing toont gebiedsinformatie, activiteiten en overnachtingsmogelijkheden op de kaart en maakt het mogelijk te zoeken en interacteren via de kaart. Bijzondere aspect is het combineren van informatie uit het CMS en een Arcgis-omgeving op één kaart op de website.

Valcus stelde een programma van eisen en wensen op, maakte een shortlist van leveranciers, een opdrachtbriefing en een gunningsmatrix voor beoordeling.

Valcus is binnen Staatsbosbeheer betrokken binnen uiteenlopende projecten voor de website, het intranet en het extranet, variërend van strategie- en conceptontwikkeling tot en met het inrichten van de beheerorganisatie.
 

Geïnteresseerd? Neem contact op