VALCUS | management consultants & ontwerpers voor business en informatievoorziening op internet & mobiel

Referenties

ICTU – life events

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken voert ICTU het project “Life events als verbindende factor (LEAF)” uit.  Het doel van dit project is om de samenwerking tussen overheden achter de schermen te organiseren. Burgers hebben minder “last” van de overheid bij het afhandelen van complexe levensgebeurtenissen.

Live events (levensgebeurtenissen) zijn belangrijke gebeurtenissen in het leven van een burgers. Voorbeelden van life events zijn:

  • Trouwen
  • Verhuizen
  • Werkloos worden
  • Overlijden

Vaak vervullen verschillende overheden een rol in deze gebeurtenissen.  Als overheden achter de schermen makkelijker kunnen samenwerken, wordt het voor burgers makkelijker en eenvoudiger om zaken te doen bij de overheid.

Fase 1: kwartiermaken

Valcus heeft in 2009 de kwartiermakersrol voor fase 1 van het project vervult. In werksessies en bilaterale afstemming is met ongeveer 40 overheden afstemming gevonden over de wijze van samenwerking aan integrale dienstverlening. De resultaten zijn vastgelegd in een wiki.

Fase 2: ontwikkelen voorzieningen

In de tweede fase wordt het volgende ontwikkeld:

  • Een standaard voor onderlinge samenwerking
  • Voorzieningen voor het ondersteunen van de samenwerking.

Voor deze fase levert Valcus de projectleider.
 

Geïnteresseerd? Neem contact op