VALCUS | management consultants & ontwerpers voor business en informatievoorziening op internet & mobiel

Over Valcus

Valcus B.V.

Samenwerking

Valcus beschikt over een groot netwerk van partners. Zij geven ons de gelegenheid om flinke projecten uit te voeren voor klanten. We werken samen met partners op de volgende domeinen:

  • Project- en programmamanagement voor leiden van complexe ontwikkeling en implementaties;
  • Ontwikkeling website en -toepassingenin .NET, PHP en Java omgevingen;
  • Leveranciers tools en software voor search, GIS, CMS, taxonomies en kennismodellering;
  • Contentredactie en -productie voor het vullen en bijhouden van websites.

Partners binnen Drie keer sterk

Binnen het “Drie keer sterk” – concept waarin internet consultancy gecombineerd wordt met projectmanagement en acceptatiemanagement voor integraal succes binnen uw project werkt Valcus samen met de volgende partners:

Multimedia Skillsmmslogo-1

Multimedia Skills levert consultancy en projectmanagement diensten voor de inrichting van klantgerichte organisaties. Multimedia Skills is meestal direct betrokken vanaf strategievorming tot ontwerp. Multimedia Skills begeleidt vervolgens de implementatie van advies en ontwerp.

QwinceQwince logo

Qwince verzorgt en begeleidt acceptatie testen, verzorgt het acceptatie management en borgt de kwaliteit van het complete test & acceptatie traject. De intermediair tussen project en organisatie v.w.b. acceptatie en effectieve inzet van project opleveringen. Kortom: Qwince is het geweten van de opdrachtgever en faciliterend ten behoeve van tevreden gebruikers.

Associate partners

Valcus werkt samen met de volgende associate partners binnen projecten:

Search Expertise Centrum seclogo

SEC ontwerpt en/of begeleid de implementatie van zoekmachines als onderdeel van de algehele kennisinfrastructuur van organisaties waarbij bestaand of nog aan te implementeren document management, content management, document classificatie, document imaging, workflow management, question answering, taxonomie ontwikkeling en de samenhang van al deze onderdelen en de implementatie ervan in de organisatie in het advies worden meegenomen.