VALCUS | management consultants & ontwerpers voor business en informatievoorziening op internet & mobiel

Expertise

Selfserviceconcepten

Klanten willen zelf aan het stuur zitten. Houdt u de regie?

Online zakendoen faciliteren

Consumenten raken steeds meer vertrouwd in het online zakendoen met bedrijven en overheid. De ‘mijn’-omgevingen schieten als paddestoelen uit de grond. Deze selfservice portalen moeten aan hoge eisen voldoen van gebruikersvriendelijkheid en relevantie voor de klant. Aan de andere kant zorgt het inzetten van een selfserviceportaal voor nieuwe uitdagingen binnen bedrijven en organisaties:

  • Hoe reageren klanten op deze nieuwe vorm van transparantie?
  • Hoe blijft een selfservice portaal interessant voor klanten en burgers?
  • Welke maatregelen moeten er genomen worden op het gebied van beveiliging?
  • In hoeverre moeten de achterliggende processen worden aangepast?

Referenties

Valcus heeft ervaring met het opzetten en optimaliseren van selfservice concepten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Voor het Ministerie van BZK heeft Valcus de opdrachtgever ondersteunt van het samenvoegen van 2 selfserviceportalen.
  • Bij het invullen van de tijdelijke vacature van webcoördinator voor ABN AMRO Hypotheken Groep heeft Valcus de uitbreiding van de omgeving en de achterliggende processen in de organisatie begeleid.

 

Wie gingen u voor? Bekijk de referenties