VALCUS | management consultants & ontwerpers voor business en informatievoorziening op internet & mobiel

Expertise

Ketendienstverlening

Klanten en burgers verwachten niet alleen een online dienstverlening, maar ook dat alles achter de schermen met elkaar verbonden is.

Voldoet u aan de hoge verwachtingen van uw klant?

Steeds meer dienstverlening tussen bedrijven en klanten en tussen overheden en burgers vindt online plaats. Klanten en burgers verwachten niet alleen dat zij zelf online hun zaken kunnen regelen, maar ook dat de achterliggende processen met een klik in werking kunnen worden gezet. Een grote uitdaging is om uw eigen processen binnen uw organisatie hierop af te stemmen.

Nog ingewikkelder wordt het als u van de samenwerking afhankelijk bent van andere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de volgende cases:

  • Een startende ondernemer schrijft zich in bij het handelsregister, vraagt een BTW-nummer aan en opent een bankrekening.
  • Uw klanten boeken een activiteit op uw website. Voor de afstemming en afhandeling bent u afhankelijk van verschillende partners.

Referenties

Valcus heeft veel ervaring met het opzetten van online samenwerkingsvormen. Een aantal van onze referenties op dit gebied zijn:

 

Geïnteresseerd? Neem contact op