VALCUS | management consultants & ontwerpers voor business en informatievoorziening op internet & mobiel

Valcus B.V.

Eerste Hulp bij uw nieuwe website

Het realiseren van een nieuwe website is (als u niet bij een IT-bedrijf werkt) waarschijnlijk niet uw dagelijkse werk. Toch is het zo dat medewerkers in alle bedrijfstakken en lagen van de organisatie er mee te maken krijgen op het moment dat een nieuwe website voor uw organisatie gerealiseerd moet worden. Een stukje inzicht in hoe dat werkt voordat u aan het project begint is dan erg behulpzaam. Daarom hebben we het proces van het realiseren van een nieuwe website voor u in kaart gebracht en uitgewerkt in dit artikel.
In de onderstaande afbeelding ziet u dit proces uitgebeeld.

 

Afbeelding 1: De realisatie van een website van strategie tot oplevering

Daarmee krijgt u de handvatten om uw project aan te gaan pakken en vertellen wij als Valcus wat we voor u in dit proces kunnen betekenen. Het Valcus model van webontwikkeling is hieronder uitgewerkt in zeven stappen:

Stap 1: Bedrijfsstrategie
Het uitwerken van de bedrijfsstrategie gebeurt door de directie van uw organisatie reeds voordat enig project wordt aangevangen. Valcus speelt hierbij dan ook geen rol. Wel vormt de bedrijfsstrategie input voor het opstellen van de internetstrategie die weer de basis is voor de blauwdruk. Door deze stap wordt geborgd de voorstellen in de blauwdruk binnen de strategie van uw organisatie passen. Het is daarmee wel een wezenlijk onderdeel en daarom hier als aparte stap vermeld.

Stap 2: Internetstrategie: Online doelstellingen / concept
De bedrijfsstrategie, tezamen met tactische en operationele overwegingen wordt vertaald naar online doelstellingen. Dit is de eerste stap waarbij Valcus normaliter betrokken raakt bij het proces van het realiseren van uw nieuwe website. Deze stap wordt een concept met uitgangspunten opgesteld voor de opdracht en dit vertaald naar een concrete opdracht waar Valcus mee aan de slag kan.

Stap 3: Vormgeving van de blauwdruk
Op basis van deze opdracht geeft Valcus de interactieve sessies vorm (interviews, workshops, gebruikerssessies) en werkt de bijbehorende verslagdocumentatie hiervan uit in de blauwdruk. Vervolgens gaat Valcus met deze informatie aan de slag om de van de informatie te vertalen naar de verschillende onderdelen die de input voor het pakket van eisen en de ontwerponderdelen vormen.

Stap 4: Selectie op basis van het pakket van eisen
De blauwdruk wordt vervolgens gebruikt als input voor het pakket van eisen op basis waarvan een leverancier geselecteerd wordt. Het is overigens ook mogelijk om eerst de aanbesteding te doen en dan een blauwdruk te maken, maar dit verdient niet de voorkeur. De reden hiervoor is dat een beter uitgewerkte keuze gemaakt kan worden op basis van het pakket van eisen.

Stap 5: Ontwerp van de website, bestaande uit functioneel, interactie als grafisch ontwerp
Als op basis van de aanbesteding een leverancier geselecteerd is kunnen de ontwerpers aan de slag. Zij gebruiken de blauwdruk als input op basis waarvan zij hun ontwerp uit gaan werken. Omdat de verschillende ontwerpers vanuit dezelfde bron werken waarbij de informatie op elk van hun type ontwerpopdracht is toegespitst wordt efficiëntie en uniformiteit in het ontwerpproces verkregen.

Stap 6: Realisatie en / of implementatie en acceptatie
Mogelijk gebruikt u een CMS en wordt de website daarin geïmplementeerd, of u ontwikkelt de website zelf en laat hem realiseren. Uiteindelijk is deze fase pas afgerond als u getoetst heeft dat gerealiseerd is wat u gevraagd heeft en dus de acceptatie heeft plaatsgevonden. De basis voor toetsing is de blauwdruk tesamen met de gedetailleerd uitgewerkte ontwerpen. Valcus kan voor u dit acceptatieproces vormgeven.

Stap 7: Oplevering
De klus is natuurlijk pas echt geklaard als het allemaal in gebruik is. Daarom moet na de acceptatie de oplossing nog opgeleverd worden in de productieomgeving. Valcus kan u helpen om deze stap te managen.

Dienstverlening Valcus
Zoals u in afbeelding 1 kunt zien bestaat de dienstverlening van Valcus uit twee onderdelen:

1. Consultancy mbt het maken van de blauwdruk

Stap 1 tot en met 4: Valcus levert consultancy en begeleiding met betrekking tot het realiseren van de blauwdruk

2. Projectleiding en acceptatiebegeleiding
Stap 5 tot en met 7: Valcus realiseert niet zelf, maar kan wel voor u de projectleiding en acceptatiebegeleiding vormgeven. Zo neemt Valcus de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het advies dat we aan u gegeven hebben.

Voordelen van het maken van een blauwdruk

Valcus ziet de blauwdruk als een zeer waardevolle stap om te nemen bij de realisatie van uw nieuwe website. We zijn er van overtuigd dat het maken van een blauwdruk u op de volgende manieren zal helpen:

1. Bij het definiëren van de inhoud:

Een website heeft altijd meerdere belangenhebbenden, zoals weergegeven in afbeelding 2.

Afbeelding 2: De belanghebbenden die betrokken zijn bij de realisatie van een website

 

Zorg dat de eindgebruikers op 1 komen te staan. Met de Valcus blauwdruk doet u dat doordat ze al vroeg in het proces betrokken worden bij het definiëren van de inhoud:

 • U betrekt alle belanghebbenden van de website al voor de ontwerpfase bij het proces,
 • Hiermee zorgt u ervoor dat uw website goed aansluit bij wat uw eindgebruikers willen.
 • Hiermee creëert u binding bij alle belanghebbenden vanaf het eerste moment, wat helpt bij acceptatie door deze belanghebbenden in latere fasen. Het is dan niet meer een website, maar hun website.
 • U zorgt voor efficiëntie en uniformiteit bij het maken van het ontwerp doordat alle ontwerpers (functioneel, grafisch, interactie, stijl) werken op basis van dezelfde input.

2. Bij de opzet van uw project en aanbesteding:

 • Het helpt u de eisen en wensen ten behoeve van programma van eisen in kaart te brengen. Bijvoorbeeld welke functionele interactiemogelijkheden nodig zijn. Een goede uitwerking zorgt ervoor dat u geen belangrijke onderdelen vergeet;
 • Nog voor aanbesteding en ontwerp accordeert u de blauwdruk waarin uw eisen en wensen uitgewerkt zijn. Hiermee beperkt u de hoeveelheid discussie die kan ontstaan doordat de aanbesteding te algemeen van aard was.
 • Door het op deze manier gebruiken van de blauwdruk bij de aanbesteding laat u zien dat u goed nagedacht heeft over hoe u wil dat het pakket van eisen wordt vertaalt naar de uiteindelijke oplossing.

3. Bij de aansluiting op uw processen en organisatie:

 • Bij de strategie en doelgroep (en) van uw organisatie, en de ontwerpprincipes die hiervan kunnen worden afgeleid;
 • Hoe de structuur van de website is opgebouwd. Welke pagina’s en navigatie elementen er moeten zijn moet aansluiten op de business- en informatie architectuur;
 • De aansluiting te borgen op noodzakelijke (beheer)organisatie en processen ter ondersteuning van online en frontoffice functies;

Door deze manier van werken bespaart u kosten door efficiënt werken en vroegtijdige kadering van de oplossing. De blauwdruk verdient hiermee zichzelf terug in het proces. Maar naast dat de blauwdruk u helpt bij het proces van realisatie zelf, vormt het ook de aansluiting uw processen en uw en uw organisatie door:

Wat zijn mogelijke doelen voor een blauwdruk?
Tot slot is het nog van belang om aan te geven dat Valcus de blauwdruk afstemt op uw doel. Doelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Heldere briefing van leverancier, indien nodig ook de selectie van leverancier
 • Als input voor opstellen van een programma van eisen
 • Als basis voor de ontwerpers en implementatoren van uw website
 • Als basis voor de inrichting van de organisatie achter website: content management, web management, functioneel beheer, etc.
 • Als middel om de eigen organisatie bewust te maken van mogelijkheden van internet. We besteden hierbij specifiek aandacht aan de wijze waarop uw klanten gebruik maken van internet en verkennen samen met uw medewerkers welke kansen op verbetering van dienstverlening of vergroten van conversie er zijn.

Indien u geïnteresseerd bent om verder te praten over uw website en de eventuele blauwdruk daarvoor, of om een vraag te stellen, kunt u een vrijblijvende afspraak te maken ter kennismaking. U kunt hiervoor u een email sturen naar hayo.schreijer@valcus.nl of bellen: 06 – 463 748 92.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>