VALCUS | management consultants & ontwerpers voor business en informatievoorziening op internet & mobiel

Diensten

Vaste prijzen, zeker resultaat!

Valcus werkt graag op projectbasis. Wij bieden u zekerheid en een aantrekkelijke vaste prijs voor de uitvoering van ons werk.

U huurt een adviesbureau in omdat u expertise of een dienst nodig heeft voor uw project. U kunt vaak al nauwkeurig beschrijven wat u nodig hebt, en u weet hoeveel u wilt besteden om een rendabel project te kunnen draaien.  U wilt niet het risico lopen op budgetoverschrijdingen zonder dat daar meer tegenover staat.

Valcus biedt u graag een fixed price aan voor kosten van de beantwoording van uw vraag. Wij garanderen dat wij binnen gestelde budget, tijd en scope de opdracht voor u uitvoeren. Dit met een vooraf helder gedefinieerd resultaat. Onze kennis en ervaring maakt het mogelijk om een vooraf heldere afspraken te maken over de opdracht en u deze garantie te geven. U maakt de overweging of het resultaat de vaste prijs waard is. Alleen bij het uitbreiden van de scope loopt u risico op meer kosten. Wij nemen het risico van de uitvoering voor onze rekening.
 

Voorbeelden van vaste prijs projecten en producten

  • Opstellen van business model op basis van het Business Model Generation framework. We brengen uw businessmodel (of een deel van uw business) in kaart in vorm van klantsegmenten, waardeproposities, kanalen, klantrelaties en hoe gebruik wordt gemaakt van resources en partners. Samen met uw medewerkers detecteren we knelpunten (SWOT) of marktontwikkelingen en voeren een business innovatieslag uit. Het resultaat is een business model van huidige proces en analyse van een innovatie mogelijkheid op basis van digitalisering of toepassing van nieuwe media.
  • Ontwerpen van persona’s van uw doelgroep. Samen met uw medewerkers en uw klanten maken we een aantal prototype klanten die we vervolgens analyseren op hun ervaring, frustratie en wensen. De persona’s zijn vervolgens leidend in opstellen van marketing-, communicatie en internet strategie of conceptontwikkeling. Onderdeel van elke persona is het opstellen van een Customer Activity Cycle voor de relevante klantsegmenten. Het resultaat: uw klantsegmenten in persona’s en activitycycles uitgewerkt en een advies over de gevonden opportunities.
  • Ontwerp van blauwdruk van uw website of mobiele app.
  • Evalueren van de effectiviteit van uw website tegen KPI’s van business- en marketingdoelstellingen. We analyseren uw webstatistieken en evalueren de aansluiting van structuur en interactie op uw website met uw doelgroep. Uw business-, marketing- en communicatieplannen zijn de basis voor onze evaluatie en advies. Het resultaat: een advies over de verbeterpunten in uw website en uw online dienstverleningsproces.

 

Geïnteresseerd? Neem contact op