VALCUS | management consultants & ontwerpers voor business en informatievoorziening op internet & mobiel

Diensten

Ontwerp

Een blauwdruk van uw website of applicatie helpt uw organisatie helder te verwoorden wat uw wensen en eisen zijn. Valcus heeft de kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden.

De basis voor uw website, applicatie of mobiele toepassing

Een blauwdruk beschrijft hoe uw website of een frontoffice er globaal uit komt te zien, functioneel en organisatorisch. De blauwdruk is een goede basis voor de selectie van uw functionele oplossing en van een leverancier, omdat uw doelstellingen, eisen en wensen helder worden onderbouwd.

De blauwdruk is te vergelijken met de bouwtekeningen van een huis zoals een architect deze oplevert. Valcus heeft net als de architect veel kennis van mogelijkheden en onmogelijkheden.
 

Wie gingen u voor? Bekijk onze referenties
 

Onze propositie

Valcus bouwt net als de architect niet zelf de website. Lees meer over de blauwdrukken die Valcus voor u kan opstellen (pdf).

We stemmen de blauwdruk af op uw doel. Doelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • selectie contentmanagementsysteem en heldere briefing van leverancier
  • als input voor opstellen van een programma van eisen
  • als basis voor de inrichting van de organisatie achter uw website: contentmanagement, webmanagement, functioneel beheer, etc.
  • als middel om de eigen organisatie bewust te maken van mogelijkheden van internet. We besteden hierbij specifiek aandacht aan de wijze waarop uw klanten gebruik maken van internet en verkennen samen met uw medewerkers welke kansen op verbetering van dienstverlening of vergroten van conversie er zijn.

 

Geïnteresseerd? Neem contact op