VALCUS | management consultants & ontwerpers voor business en informatievoorziening op internet & mobiel

Diensten

Online organisatie

Het afhandelen van klantprocessen via internet stelt nieuwe en andere eisen aan uw organisatie. Valcus helpt u om een effectieve organisatie op te zetten.

Uw online processen borgen in de organsatie

Een doeltreffende en klantgerichte site of online dienstverlening vereist organisatie. De online klantprocessen moeten aansluiten op processen in de achterliggende organisatie, de inhoud van de site moet actueel zijn en beheerd worden en de technische beschikbaarheid moet voldoende gegarandeerd zijn.

Het afhandelen van dienstverlening en klantprocessen via internet stelt nieuwe en andere eisen aan organisaties dan fysieke processen. Valcus helpt u om een effectieve organisatie op te zetten. Uit ervaringen met andere organisaties kunnen wij putten uit best-practices voor organisatie-inrichting. We kunnen u helpen om keuzes te maken in de balans van digitale en fysieke kanalen.
 

Wie gingen u voor? Bekijk onze referenties
 

Onze propositie

De inrichting van de organisatie achter de site is idealiter een onderwerp om direct na bepalen van de internet strategie op te pakken. Tegelijkertijd met het ontwerp van de site of online dienstverlening, kan de bijbehorende organisatie vorm krijgen en kunnen deze ontwerpprocessen elkaar beïnvloeden. Valcus kan op basis van een strategie of klantprocesbeschrijving u direct adviseren over de benodigde organisatie-aansluiting.
 

Geïnteresseerd? Neem contact op