VALCUS | management consultants & ontwerpers voor business en informatievoorziening op internet & mobiel

Diensten

Internetstrategie

Wie zijn uw klanten? Wat drijft ze? Waar zijn ze? Valcus helpt uw strategie af te stemmen op uw doelgroep: het liefst samen met uw klanten.

Een online strategie

U begint niet zomaar aan een nieuwe website of online toepassing. U analyseert de huidige situatie, stelt een strategie en een plan op, en u maakt een keuze voor een oplossingen en leverancier(s). Valcus helpt u met deze belangrijke eerste stappen naar een nieuwe site of omschakeling naar digitale dienstverlening:

  • Strategie- en planvorming. Valcus helpt uw strategie af te stemmen op uw doelgroep: het liefst in samenwerking met uw klanten.
  • Business modelling. Business modelling leidt tot inzicht in de verbeter- en innovatiemogelijkheden in uw huidige businessmodel. Samen met uw medewerkers ontdekken we mogelijkheden om nieuwe klantsegmenten aan te spreken, kosten te besparen of nieuwe dienstverlening op te zetten.

Met onze strategie en business modelling laten we zien wat het potentiele rendement, en eventueel maatschappelijk rendement, van een verbetering of innovatie kan zijn. Dit doen we op basis van berekeningen in een businesscase. Op deze manier is te bepalen of het voor uw organisatie interessant is om te investeren in verdere ontwikkeling.
 

Wie gingen u voor? Bekijk onze referenties
 

Wat levert Valcus op?

  1. Een strategie- en conceptadvies, waarin u helder de meerjarige richting voor uw online activiteiten en aansluiting op uw klantproces- en organisatie van ons krijgt.
  2. Een business model met onderbouwing van verbeter- en innovatiemogelijkheden in kosten en rendement voor uw organisatie. Voor ideële organisaties aangevuld met impact en rendement op maatschappelijk niveau.

De adviezen van Valcus worden meestal in de vorm van een Powerpoint presentatie of een poster opgeleverd, zodat u deze eenvoudig binnen de organisatie kan delen.

Werkwijze

Zowel voor strategie, concept en business modelling werken we samen met een selectie van uw medewerkers. We stellen een business “framework” op als start om huidige klantstrategie  en organisatie in kaart te brengen. We werken volgens het model van BMG (business model generation) omdat hierin de door de klant ondervonden waarde van uw organisatie in het middelpunt staat.

Vervolg

Zodra uit het business modelling een rendabele innovatie naar voren komt, kunnen we deze uitwerken in een ontwerp voor de site (blauwdruk) en de organisatie. Dit ontwerp kan met medewerkers en klanten nader worden getest, voordat u tot verdere investering overgaat.
 

Geïnteresseerd? Neem contact op