VALCUS | management consultants & ontwerpers voor business en informatievoorziening op internet & mobiel

Valcus B.V.

Blauwdruk voor Webontwikkeling

Het voordeel van het gebruik van het woord blauwdruk voor het realiseren van een website is dat iedereen wel een beeld heeft van wat er bedoeld wordt. Het maakt het voor ons als internet consultants eenvoudiger om uit te leggen wat we precies doen. Het nadeel van het gebruik van het woord blauwdruk is dat iedereen er iets anders onder verstaat en dat het toch voor veel mensen niet erg concreet wordt. Vroeg in het traject maken deze verschillen nog niet zoveel uit, maar uiteindelijk is het bij samenwerking wel van belang dat er precies hetzelfde bedoeld wordt als er over een blauwdruk gesproken wordt. Daarom heb ik dit artikel geschreven, met als doel om eenduidige communicatie mogelijk te maken als het over de Valcus Blauwdruk gaat.

Nu hebben we zelf een aantal modellen ontwikkeld om de blauwdruk toe te lichten op verschillende manieren, maar in dit artikel wil ik een extern, algemeen model gebruiken. Het model betreft het model voor webontwikkeling van Jesse James Garrett: ‘Elementen van User Experience’ uit 2003 (PDF). Dit is het meest gebruikte model om te communiceren over het ontwerpen van websites. Het model wordt hieronder weergegeven.

Het voordeel van het gebruik van een extern en algemeen model is dat er onafhankelijke taalreferentie gebruikt wordt om zaken te duiden, daarom heb ik voor dit model gekozen. Ik zal hieronder per laag:

 • Het doel van de laag in het eerst kort uitleggen. Een gedetailleerde uitwerking van dit model voert te ver voor dit artikel, maar is te vinden in de PDF onder de link hierboven.
 • Vervolgens de plaats van de laag binnen de Valcus blauwdruk beschrijven en tot in welk detail het onderdeel in de Valcus Blauwdruk is uitgewerkt.

Laag 1: Doelstellingen van de website en de behoeften van de gebruikers


 • Doel: De doelstellingen komen uit de organisatiestrategie en de online strategie van de organisatie. De gebruikersbehoeften moeten geïnventariseerd worden bij de gebruikers.
 • Plaats: Deze worden via interactieve samenwerking (interviews, workshops, etc.) en op basis van beschikbare informatie (communicatieplan, doelgroepen, input uit de organisatie, (kwalitatieve-) onderzoeksresultaten) in kaart gebracht en vormen input voor de Valcus blauwdruk. Valcus begeleidt dit interactieve proces.

Laag 2: Functionele specificaties en eisen aan de inhoud


 • Doel: Dit betreft alle functionaliteit die men geïntegreerd wil hebben in de website en wat de inhoud van de website moet gaan zijn. Een functionele specificatie is bijvoorbeeld dat men digitaal een aanvraag moet kunnen plaatsen via de website. Eisen aan de inhoud omvatten bijvoorbeeld dat de procedures van de gemeente goed beschreven moeten zijn op de website.
 • Plaats: Eigenlijk altijd hebben mensen hier al vergaande ideeën over en is het op dit gebied vaak meer prioriteren en afbakenen dan nog heel veel definiëren. De functionele specificaties worden slechts op algemeen niveau in kaart gebracht, de eisen aan de inhoud worden diepgaander vastgelegd.

Laag 3: Interactieontwerp en informatiearchitectuur


 • Doel: Interactieontwerp betreft de flows die de gebruiker kan maken en op welke manier die ondersteund worden. De informatie architectuur betreft de manier waarop informatie vastgelegd moet worden om de gebruiker op de juiste plekken van de juiste informatie te kunnen voorzien. De informatiearchitectuur is ook belangrijk om de website zoekbaar / search-enabled te maken.
 • Plaats: De informatiearchitectuur wordt volledig uitgewerkt in de blauwdruk. De reden hiervoor is dat als dat niet het geval is de website niet aan de beoogde doelstellingen kan voldoen. De informatiearchitectuur moet ook het interactieontwerp kunnen ondersteunen. Voor het interactieontwerp is de basis vastgelegd in de blauwdruk. Op basis van de informatie uit de blauwdruk kan een interactieontwerper het volledige interactieontwerp uitwerken.

Laag 4: Informatie ontwerp, navigatieontwerp en interface ontwerp


 • Doel: Het informatie ontwerp is de inhoudelijke uitwerking van de inhoud van de website en borduurt daarmee voort op de informatiearchitectuur. Het navigatieontwerp werkt de navigatiemogelijkheden van de website, waaronder bijvoorbeeld menustructuren, uit. Het interfaceontwerp combineert eigenlijk het informatieontwerp en het navigatieontwerp en laat zien hoe dan de afzonderlijke webpagina’s zijn opgebouwd en ingedeeld. Het informatieontwerp bepaald ook hoe zoekresultaten getoond moeten worden.
 • Plaats: Voor het informatieontwerp en het interface ontwerp is in de blauwdruk alleen een aanzet gedaan. Een volledige inhoudelijke uitwerking van de website is niet het doel. Wel wordt in kaart gebracht welke informatieblokken waar moeten komen en wat de opbouw van het hoofdscherm en de detailschermen is. Het navigatieontwerp is wel tot in detail uitgewerkt in de blauwdruk omdat het de basis is voor de hele architectuur van de website. Het is als het ware de ruggegraat van de website. Als die niet goed is opgebouwd gaat de website niet zo functioneren als bedoeld.

Laag 5: Grafisch ontwerp


 • Doel: Daar waar in het interactieontwerp de nadruk ligt op de feel van de website in de zin hoe men er op een voor de gebruiker logische manier mee kan interacteren, ligt voor het grafisch ontwerp de nadruk op de looks. Het grafisch ontwerp moet er voor zorgen dat de website er duidelijk, mooi en consistent uit ziet. De feel is in zoverre een onderdeel van het grafisch ontwerp dat het grafisch ontwerp een duidelijke en logische interactie met de website door de gebruiker moet versterken. In die zin moet qua feel het grafisch ontwerp een verlengstuk van het interactieontwerp zijn.
 • Plaats: Voor het grafisch ontwerp worden alleen kaders en eisen vermeld, de verdere uitwerking wordt overgelaten aan een grafisch ontwerper. Grafisch ontwerp blijft tenslotte een vak apart. Net als dat de architect ook het huis niet gaat schilderen.

Met deze uitwerking is als het goed is duidelijker geworden wat de positie van de Valcus blauwdruk is binnen het model voor webontwikkeling. Als u nog een vraag wil stellen, of om een vrijblijvende afspraak te maken ter kennismaking kunt u een email sturen naar herman.van.vuren@valcus.nl of bellen: 06 – 293 495 47.

Als u nog verder wil lezen, en nog meer wil weten over hoe het proces in elkaar zit van het project waarin een website wordt gerealiseerd en de plaats van de blauwdruk daarin leest u dan hier verder.Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>