VALCUS | management consultants & ontwerpers voor business en informatievoorziening op internet & mobiel

Valcus B.V.

De 6 petten van een webmanager

De webmanager heeft een van de meest veelzijdige functies in de wereld van webontwikkeling. Lees hier hoe een goede webmanager 6 verschillende petten draagt: die van visionair, advocaat, evangelist, hoofdredacteur, projectleider en scheidsrechter.

De visionair

Als webmanager weet je een langetermijnvisie te ontwikkelen en deze te implementeren: je bent visionair. Dit doe je in samenwerking met de belanghebbenden binnen en buiten je organisatie. Het is van belang dat je een duidelijk beeld hebt van de rol die de website gaat spelen binnen een organisatie. Daar heb je 2 dingen voor nodig:

  • Een missie: de bestaansrecht van je website. Een missie is tijdloos: alle nieuwe functionaliteiten die je aan de website wilt toevoegen kan je toetsen aan de missie. Stel dat je mobiele telefoons verkoopt. Je missie is dan “het aanschaffen van mobiele telefoons door onze klanten tot een prettige ervaring maken, zodat de online verkoop bijdraagt aan de winstgevendheid van de organisatie” (dat laatste deel is cruciaal, het moet natuurlijk wel wat opleveren!). Komt iemand vervolgens op het idee om banners te gaan plaatsen op de website, dan kan je aan de hand van de missie toetsen of zo’n ontwikkeling wenselijk is.
  • Een routemap: een planning voor het ontwikkelen van de website. Welke functionaliteiten voeg je toe in de komende tijd? Hoe verbeter je de gebruikerservaring? Het hebben van een routemap voor meerdere jaren is belangrijk om de juiste focus te houden!

Een website heeft altijd meerdere belangenhebbenden. Zorg dat de eindgebruikers op 1 komen te staan.

De advocaat

Het ontwikkelen van een visie is een ding: je er aan houden is een tweede! Je bent naast visionair dus ook advocaat: je zal je visie moeten verdedigen tegen ontwikkelingen die zorgen dat de focus in je website verloren gaat. Zeker wanneer meerdere afdelingen belang hebben bij de website zal je merken dat het belang van de eindgebruikers niet altijd voorop staat. Houd dus altijd het grote geheel (de missie!) in gedachten en blijf er op hameren dat een focus op de eindgebruiker het beste is voor elke afdeling. Dit is overigens een van de lastigste rollen om te vervullen!

De evangelist

Als je alleen maar in de verdediging schiet als webmanager zal je jezelf isoleren van de rest van de organiatie. Draag daarom als evangelist de visie van je website uit! Zoek contact met andere afdelingen en belanghebbenden en blijf met ze in gesprek. Kom ongevraagd met voorstellen hoe je met de website anderen in de organisatie kan helpen. En houd je collega’s op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen!

De hoofdredacteur

Een webmanager zet het ook redactiebeleid uit. Als hoofdredacteur heb je 3 punten van aandacht:

  • Coördinatie. Ga er maar vanuit dat je de website niet in je eentje gaat vullen! Grote en informatieve websites vragen om een goede organisatie van de webredactie. Neem je webredacteuren aan of laat je domeindeskundigen schrijven? Centrale of decentrale redactie? Welke overlegstructuren heb je nodig?
  • Creatie. Zorg er verder voor dat de informatie actueel blijft. Niets is dodelijker voor een website dan verouderde content. Maak dus goede afspraken over het aanleveren en bijhouden van de informatie op de website.
  • Standaardisatie. Zonder goede afspraken over de tone-of-voice en de structuur van je content bestaat het gevaar dat je website een schizofreen beeld geeft van de organisatie. Zet dus een redactieplan op!

De projectleider

Wanneer een internetstrategie een volwassen onderdeel van de organisatie wordt zal je merken dat er steeds meer afhankelijkheden ontstaan. Projecten hebben invloed op de website, veranderingen aan de website hebben invloed op de organisatie. De website heeft steeds meer de aandacht van afdelingen die over juridische zaken en compliance gaan. In de rol van projectleider weet een webmanager veranderingen goed af te stemmen met belanghebbenden.

De scheidsrechter

Tot slot ben je als webmanager ook scheidsrechter. Elke belanghebbende heeft zijn eigen visie op wat goed is voor de website. Het managen van de website is polderen: je zal merken dat je qua tijd, budget, interne belangen en technische beperkingen steeds het midden moet zien te vinden.

Comments are closed.